Kassaprogram mjukvara PDF Skriv ut Skicka sidan

 

VimPos kassasystem

är utvecklat i nära samarbete med branschen där stor hänsyn tagits till användarvänlighet
och kommande myndighetskrav på godkända kassaregister.
Några egenskaper:

• Kassaplatsdefinition
• Användarinloggning, kan även ske med anställningskort eller kod
• Bords-, kontohantering
• Ändring av antal och pris kan ske på radnivå
• Produktegenskaper som stekgrad och tillbehör
• Streckkodsläsning av artiklar
• Bongutskrift till kök och bar
• Delade notor
• Samma nota kan ha flera betalningssätt
• Kassaavslut på användar- och,  eller platsnivå

• Dagsavslut för hela restaurangen
• Automatisk backup i samband med dagsavslut
• Utskrift av kvittokopia
• Registrering av alla posteringar
• Registrering av kassalådöppning
• Försäljningsstatistik efter egna definierade urval
• Export av statistik till andra system
• Personalliggare som uppfyller Skatteverkets krav
• Nätverkslösningar
• Övningskassa
• mm, mm

  
LOCA AB design